COOCHBEHAR COLLEGE
FINAL MERIT LIST 2019
 B.SC HONOURS CHEMISTRY SC ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 CC19004224 DWIPA BARMAN SC N 99 347 90.83
2 2 CC19003923 ARCHITA BARMA SC N 87 366 90.00
3 3 CC19004207 AMIYA ROY SC N 85 363 88.83
4 4 CC19004541 ARPAN ROY SC N 85 363 88.83
5 5 CC19004602 INDRAKSHI BEPARI SC N 86 358 88.33
6 6 CC19006932 SOUMIK BARMAN SC N 85 354 87.33
7 7 CC19001316 TANMAY BARMAN SC N 82 353 86.17
8 8 CC19006461 SHARMISTHA ROY SC N 80 351 85.17
9 9 CC19001048 SUSMITA DAS SC N 81 347 84.83
10 10 CC19006929 SUSHMA ROY SC N 83 338 84.00
11 11 CC19000598 ARPITA BARMAN SC N 82 340 84.00
12 12 CC19001933 ANINDITA SARKAR SC N 83 336 83.67
13 13 CC19005009 SAIKAT BARMAN SC N 88 316 82.00
14 14 CC19007389 MADHUMITA BARMAN SC N 80 328 81.33
15 15 CC19005749 SUBHAMAY BARMAN SC N 75 336 81.00
16 16 CC19003498 RAJESH BARMAN SC N 81 323 80.83
17 17 CC19005163 PHALGUNI BARMAN SC N 80 323 80.50
18 18 CC19004614 SRAYASHI BARMAN SC N 76 327 79.83
19 19 CC19004431 KALYAN ROY SC N 73 333 79.83
20 20 CC19007206 PRIYANKA MANDAL SC N 73 333 79.83
21 21 CC19003594 BHASKAR SARKAR SC N 78 320 79.33
22 22 CC19007053 SAMIRON BARMAN SC N 80 315 79.17
23 23 CC19005490 KAUSHIK RAY SC N 81 310 78.67
24 24 CC19004935 ROHIT ROY SC N 80 310 78.33
25 25 CC19004556 SUBRATA BEPARI SC N 76 317 78.17
26 26 CC19007554 ARAJIT SARKAR SC N 82 303 77.83
27 27 CC19004778 ALOK BARMAN SC N 76 313 77.50
28 28 CC19001585 RUPAK BARMAN SC N 73 315 76.83
29 29 CC19000715 SHIBA RANJAN BISWAS SC N 90 279 76.50
30 30 CC19002715 MRINAL BARMAN SC N 66 323 75.83
31 31 CC19004427 DEBOJIT SINHA RAY SC N 73 307 75.50
32 32 CC19006441 PARTHA PRATIM ROY SC N 75 302 75.33
33 33 CC19006624 SOUMITA SAHA SC N 71 310 75.33
34 34 CC19004979 RANA SARKAR SC N 70 306 74.33
35 35 CC19001272 PRANAB BARMAN SC N 72 300 74.00
36 36 CC19002841 BIKRAM BANIA SC N 70 300 73.33
37 37 CC19007120 NALANDA BARMAN SC N 73 279 70.83
38 38 CC19007400 JAYASREE ROY SC N 62 299 70.50
39 39 CC19005348 BIRAJ ROY SC N 70 282 70.33
40 40 CC19001474 MIKI DAS SC N 63 291 69.50
41 41 CC19004000 KRISHNA KUMAR SAH SC N 72 267 68.50
42 42 CC19006369 SAYNATAN ADHIKARY SC N 81 239 66.83
43 43 CC19003503 DEBAPRIYA SINGHA SC N 55 277 64.50
44 44 CC19005212 BARNITA PATOYARI SC N 51 278 63.33
45 45 CC19006132 BHASKAR SARKAR SC N 54 270 63.00
46 46 CC19007452 BHASKAR ROY SC N 62 242 61.00
47 47 CC19002515 BIBHA BARMAN SC N 48 264 60.00
48 48 CC19005987 AMRITA SARKAR SC N 50 256 59.33
49 49 CC19004035 SUBHADIP DAS SC N 50 254 59.00
50 50 CC19003847 DIPANKAR SARKAR SC N 50 233 55.50