COOCHBEHAR COLLEGE
FINAL MERIT LIST 2020-21 SESSION
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL FINAL MERIT LIST 2020-21 SESSION
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 CC20009561 ARUNA BEDIA ST N 88 342 86.33
2 2 CC20004939 DIYA BASUMATA ST N 77 335 81.50
3 3 CC20004491 VILIRIAN AJOY KUJUR ST N 77 317 78.50
4 4 CC20005188 PARAMITA RABHA ST N 74 289 72.83
5 5 CC20006963 SHIKHA SINGH ST N 67 288 70.33
6 6 CC20003488 SUJATA ORAON ST N 44 253 56.83
7 7 CC20004136 ANIKET MOCHARI ST N 54 210 53.00