COOCHBEHAR COLLEGE
FINAL MERIT LIST 2021-2022
 B.A HONOURS GEOGRAPHY ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST 2021-2022
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 CC21008374 SANJUKTA PAHAN ST N 80 320 80.00
2 2 CC21012109 SAHIL MUNDA ST N 74 298 74.33
3 3 CC21005016 AVISHKAR KINDO ST N 70 269 68.17
4 4 CC21006987 PRAKRITI KOCH ST N 66 269 66.83
5 5 CC21002907 MALINA MURMU ST N 66 240 62.00
6 6 CC21008985 HARIJ KHARIYA ST N 60 245 60.83